Boşanma Sebepleri

Boşanma davası anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında, taraflar boşanma ile boşanmaya bağlı olan diğer unsurlarda anlaşmaları halinde başvurulan yoldur. Anlaşmalı boşanma davasında, boşanmaya neden olan unsurlar, iddialar tartışılmamaktadır....

Boşanma Davasında Deliller

Boşanma Davasında İspat Boşanma davasını açan taraf öne sürmüş olduğu boşanma nedenlerini ispatlamakla mükelleftir. Davacı aldatma, terk, evlilik birliğinin temelden sarsılması gibi boşanmaya bağlı hangi nedene dayanıyorsa o nedeni kanıtlamak zorundadır. Davacı açmış olduğu...

Anlaşmalı Boşanmada Gerekli Evraklar Nelerdir?

Dosya açarken belli başlı hukuki prosedürleri yerine getirmek gerekir. Yapılacak herhangi bir hata dosya sürecini uzatabileceği gibi davanın reddine de sebep olabilmektedir. Dolayısıyla dava açacak çiftlerin dava öncesi evrakları hazırlarken titizlikle davranması gerekir. Anlaşmalı...

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

  İSTANBUL ( ). AİLE MAHKEMESİNE   DAVACI : Ad- Soyad (T.C. Kimlik Numarası) Adres DAVALI : Ad- Soyad (T.C. Kimlik Numarası) Adres KONU : Anlaşmalı boşanma dava dilekçesidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Eşimle …/…/…...

İstinaf Başvurusu

İstinaf Başvurusu Nedir? İstinaf; yerel mahkeme kararının usul veya esas bakımından hukuka aykırı olduğu düşüncesiyle başvurulan kanun yoludur. İstinaf yoluna başvurulduğunda kararın hukuka uygun olup olmadığı tekrar incelenerek uyuşmazlığa ilişkin yeni bir karar verilir. İstinaf Mahkemesi...