Nafaka İle İlgili Son Değişikler 2024

Nafaka konusunda 2018 yılının başlarından beri araştırma ve çalışmalar yapılmaktadır. Gerek Adalet Bakanlığının gerekse Aile Bakanlığının uzun süreli çalışmaların sonunda nafaka  ile ilgili son değişiklikler netleşti.

Nafaka konusunda yeni düzenlemeler nafakanın verilme süresi, nafaka ödenmediğinde verilen cezalar, boşanma süreci ve yargılama sonrası verilebilecek kararları kapsıyor.

Nafaka Yasasında Neler Değişti 2024

Nafaka ile ilgili yasal çerçeve Medeni Kanun maddeleriyle düzenlemektedir.

Nafaka türlerine göre yasal gereklilikler farklı maddelerde belirlenmiştir.

Nafaka ile ilgili son değişiklikler devam eden davalar ve önceden verilen kararlara ilişkin etkili olacak

Nafaka yasalarında nafakanın ödenmesinin süre kapsamları ile ilgili değişikler bulunuyor. Mevcut yasada süresiz verilmesi ifadesi bulunurken yapılan değişikliklerle nafakanın süresiz değil 5 yıl gibi sınırlı bir süre için ödenmesi ifadesi yer alacak. Ancak yoksul tarafın mağdur olmaması için nafaka alma süresi bittiğinde yoksulluk durumu devam ediyorsa devletin yardımı söz konusu olacak.

Boşanmalarda nafaka ödenmesini belirleyen kriterlerden biri olan kusur durumu da yeni yasa tasarında değişiyor. Kusur derecesinin nafaka verilip verilmemesinde daha önemli hale getirilmesi planlanıyor. Boşanma sürecinde karar aşamasının 3 yıl sürmesi durumu da değişiyor. Boşanmaya reddeden bir taraf olsa da karar 1 yıl içinde verilecek. Tazyik hapsinin kaldırılması da yeni yasa tasarısında yapılacak değişiklikler arasında bulunuyor. Tazyik hapsi nafaka ödemesini yapmayan taraf için uygulanan bir cezadır. Yeni yasa tasarısında bu cezanın da kaldırılması söz konusudur.

Nafaka Süresi İle İlgili Değişliklerde Detaylar 2024

Yeni yasal düzenlemelerle ilgili en çok ses getiren konu nafakanın ödenme süresi oldu. Nafakanın ödenme süresi mevcut yasada süresiz ibaresi ile açıklanmaktadır. Ancak ömür boyu nafaka ödenmesinin adil olup olmadığı tartışılmaktadır. Adalet Bakanlığı yeni yasal düzenlemelerde Medeni Kanunun 175. Maddesinde yer alan süresiz nafaka ödenmesi ifadesini değiştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Nafaka ile ilgili son değişiklikler 2024 itibariyle hukuki platformda devreye girecek. Nafaka ödeme süreleri de artık 1 ya da 5 yıl gibi durumun tespitine ve davanın koşullarına göre belli sürelerle sınırlandırılacak.

Nafaka uygulaması ve kararları bilindiği üzere boşanma davalarında ve boşanma sonucunda en çok tartışma yaratan konulardan birisi olarak ele alınmaktadır. Nafaka uygulaması kendi içinde dava süreci dahil olmak üzere dört farklı şekilde karara bağlanabilmektedir. Nafaka tedbir nafakası, yardım nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası şeklinde uygulanabilmektedir. Ancak son zamanlarda nafaka uygulamasına yönelik yeni bir taslağın ve çalışmanın gündeme gelmesi ile nafaka yasası 2024 konusu birçok açıdan sorgulanabilir konuların açılmasına neden olmuştur.

Erkek hangi hallerde nafaka ödemez konusu merak edildiği gibi bu yıl içinde nafaka hakkında yapılan açıklamalar da bazı tartışmalara yol açmaktadır. Nafaka çeşitlerinden biri olan tedbir nafakası, boşanma davası açılmadan önce ya da boşanma davasının görüldüğü sürede eş ve çocuk/çocukların ekonomik açıdan desteklenmesi için ödenmekte olan nafakadır.

Yardım nafakası; ihtiyacı olan akrabaya ya da hısıma yardım etme durumunu ortaya koyan nafakadır. İştirak nafakası; çocuklar için velayet sahibi olan tarafa ödenmekte olan nafakadır. Evlilik sonlandıktan sonra yoksulluk yaşama durumu olan eşe ödenmek zorunda olan nafaka olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu olan bütün bu nafaka türlerinde yasal olarak farklı düzenlemeler ele alınmakta ve bu bağlamda karara bağlanmaktadır.

Yeni Nafaka Yasası Ne Zaman Yürürlüğe Girecek 2024

Nafaka konusu ile ilgili son zamanlarda yapılan düzenleme ve tartışılan teklif kendi içinde bazı tartışmaları içermektedir. Nafaka hakkındaki düzenlemeler tartışma yaratmakla beraber bu konu hakkında kamuoyuna açıklanan bilgilerin de detaylı bir şekilde ele alınması gereklidir.

Gündoğan da konu olan yeni nafaka düzenlemesi evlilik durumunda olan kadının yaşına, gelir durumuna, evlilikteki kusurlu olma durumuna ve de evlilik içerisinde çocuk olup olmaması durumuna bağlı olarak detaylı kriterleri içermektedir.

Yine nafaka düzenlemesi ile ilgili olarak en çok merak edilen konu ise bu düzenlemenin ne zaman kabul edilip yasal olarak yürürlüğe gireceği şeklindedir. Bu nedenle Yeni nafaka yasası ne zaman yürürlüğe girecek 2024 sorusu da merakla sorulmakta ve araştırılmaktadır.

Nafaka yasası 2024 içerdiği düzenlemeler ile tartışma yaratmıştır. Söz konusu nafaka düzenlemesi boşanan eşe, ömür boyu nafaka uygulanması oldukça radikal değişikleri kapsamaktadır. Aynı zamanda yeni nafaka düzenlemesi yoksulluk nafakası için beş sene sınırının uygulanmasını da kapsamaktadır.

Bugün güncel olarak geçerli olan Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesi uyarınca boşanma nedeni ile yoksulluk yaşayacak olan taraf, kusurunun daha ağır olmaması koşulu ile geçim sağlaması için diğer tarafın sahip olduğu ekonomik güç oranında süresiz olacak şekilde nafaka talep edebilmektedir. Nafaka yükümlü kişinin kusuru nafaka talebinde aranmamaktadır.

Söz konusu bu özet ifadede değişikliğe gidilerek süresiz nafaka ödenmesi değiştirilerek kaldırılmaktadır. Bununla beraber nafaka ödemesinde süre sınırının kaldırılmasının yanında nafaka davasında yoksulluk durumundan ziyade boşanmadaki kusur derecesinin daha çok önemli ve de etkin olarak ele alınması gerekliliğine vurgu yapılmaktadır.

Nafaka Yasası Son Durum 2024

Sınırsız süre ile nafaka ödenmesi koşulunu içeren madde ile beraber boşanma durumundaki kusur derecesi ile ilgili değişikliğe gidilmesine yönelik teklif ve düzenleme, beraberinde birçok tartışmayı da gündeme taşımıştır. Adalet Bakanlığı tarafından gündeme taşınmış olan bu düzenleme, nafaka yasası son durum 2023 ile ilgili soruların artışa geçmesine neden olmaktadır.

Nafaka yasası 2024 hemen uygulamaya konulması düşünülmemektedir. Geçiş dönemi olarak ele alınabilecek 2 ya da 3 yıllık sürenin ardından kalıcı olarak uygulanmasına yönelik ifadeler kullanılmaktadır. Geçim sağlayamayacak kişiler ile ilgili olarak devreye AÇSHB girerek, yoksulluk nafakası kesilen kişilere maaş ödemesinin yapılabileceği fikri de tartışılan konular arasındadır.

Süresiz Nafaka Ne Zaman Kalkacak 2024

Süresiz nafaka zulmü sonra eriyor. Çekişmeli boşanmalar ve milyonları ilgilendiren süresiz nafaka düzenlemesinde sona gelindi. Artık evlilik süresi dikkate alınacak.

AK Parti, çekişmeli boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklanan mağduriyetleri giderecek düzenleme üzerinde çalışıyor.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı’ndaki faaliyet başlıklarından olan “uzun süren boşanma davaları”na yönelik düzenlemeyle, sürecin kısaltılması hedefleniyor.

Özellikle çekişmeli boşanma davalarında “tazminat, velayet, nafaka, eşler arasında kusurun kimde olduğu” gibi nedenlerle süre yıllarca uzayabiliyor. Yapılacak düzenlemeyle, boşanmak için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek. Bu usul hükümleri ana davadan ayrılacak. Yani kusur, tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında, boşanma gerçekleştikten sonra karar verilecek.

Kusur Oranlarına Boşandıktan Sonra Bakılacak

Hükümetin hukukçu kaynakları, düzenlemeye ilişkin, “Boşanma süreçleri yeni sorunlara yol açıyor. Şiddete ve kadınların ekonomik sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Ya da boşanma gerçekleşmediği için ikinci evliliğini yapamıyor. Hakim vicdani kanaatine göre evlilik birliğinin fikren ve ruhen bittiğini, sadakatin kalmadığını tespit edebiliyorsa kusur oranlarına bakmadan boşanma kararı verebilecek. Kusur oranlarını, gerek nafaka talepleri, gerek velayet ilişkisi, gerekse tazminat ilişkisini ise boşanma sonrasında değerlendirecek” dedi.

Nafakada Kademeli Formül 2024

Süresiz nafakayı sona erdirecek düzenleme üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda kademeli bir formül öne çıkıyor. Nafaka ödeme süresine üst sınır konulması ya da evlilik süresine göre nafaka ödenmesi seçenekleri gündeme gelirken, evlilik süresine göre kadını mağdur etmeyecek oranların belirlenmesi de üzerinde tartışılan bir başka formül.

Örneğin; 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yılın altında nafaka olamaz, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ila 10 yıl arasında nafaka verilmesi gibi süreler belirlenebilecek. Bu hususta kanun tasarısı daha kesinleşmemiş olup, kesinleştiği zaman tarafınıza bilgi verilmesini istiyorsanız bize iletişim formu‘ndan telefon numaranızı yazın sizi bilgilendirelim.

Boşanmada Çocuk İçin Nafaka Ne Kadar?

Kişinin gelir durumu ve çocukların ihtiyaçları gibi durumlar sebebi ile mahkemede karar verilmektedir. Ön bilgi vermemiz doğruluğu yansıtmayacaktır.

Erkek Hangi Hallerde Nafaka Ödemez

Evlilik durumunun sona ermesi hem kadın hem de erkek tarafından bazı haklar ve sorumluluklar meydana getirmektedir. Boşanma durumunun kesinleşmesi halinde Türk Medeni Kanunu uyarınca belirlenen koşulların oluşması halinde nafaka denilen uygulama, sorumlu olabilecek kişi tarafından, diğer tarafın asgari düzeyde geçim sağlayabilmesi için bazı şartlara uygun olarak ödemesi durumudur. Nafaka ile ilgili günümüzde yapılan tartışmalar, bilgiler ve uygulamalar doğal olarak erkek hangi hallerde nafaka ödemez konusu merak edilmektedir.

Nafaka ödemesinden muaf olmanın ya da uygulamanın yapılmaması gibi durumlar, nafaka ile ilgili bazı koşulların ele alınmasını gerektirmektedir. Nafaka uygulaması kendi içinde iştirak, tedbir, yoksulluk ve yardım nafakası olmak üzere dört farklı şekilde uygulanabilmektedir.

Hakim boşanma kararı verdikten sonra ya da dava süreci devam ederken talep edilebilecek nafakalar farklılaşmaktadır. Bu nafaka türlerinden ilki boşanma davası devam ederken eşin ya da çocukların geçiminin sağlanması adına verilen tedbir nafakasıdır.

İştirak nafakası çocuğun velayetini alan tarafa, veren tarafın çocuğun giderlerini karşılaması adına verilen nafakadır. Yoksulluk nafakası, evlilik bitmesi durumunda kendi geçimini sağlayamayacak eşe verilen nafakadır. Yardım nafakası ise evliliğe taraf olmayan aile yakını, kardeş ya da kan hısım kişi/kişilerin yardım olmazsa hayatı devam edemeyecek eşe vermeleri gereken nafaka türüdür.

Kadına Nafaka Hangi Hallerde Verilmez?

Boşanma davalarında sıkça karara bağlanan konulardan biri olan nafaka ile ilgili merak edilen konulardan birisi kadına nafaka hangi hallerde verilmez konusudur. Kadının boşanma sonrasında kendi adına nafaka alamama durumu olabilmektedir.

Söz konusu bu durumlar; kadının boşanma sonrasında maddi zorluk çekmeme hali, zorluk yaşamayacak kadar aylık gelir sahibi ise, kadının emekli maaş ya da kira geliri var ise, kadının yeni bir evlilik yapması ya da benzer bir yaşam yaşaması halinde ve de boşandığı erkeğin düzenli bir işi ya da geliri olmaması durumunda kadına nafaka bağlanmaması durumu söz konusu olabilmektedir.

Erkek hangi hallerde nafaka ödemez konusu boşanma durumunda evlilikte çocuk ya da çocukların olup olmadığı, kadın ve erkeğin eşit gelire sahip olduğu, kadının yoksulluk ya da geçim sıkıntısı çekmediği, erkeğin düzenli gelirinin ve işinin olmadığı durumlar olarak özetlenebilmektedir.

Boşanmada Erkek Nafaka Vermek Zorunda Mı?

Nafaka konusu, boşanma davaları ve konuları ile ilgili en çok tartışmalı durumlardan biri olarak ele alınmaktadır. Boşanan kişilerin boşanmadan dolayı maddi ve geçim durumlarının etkilenmesi halinde, çocukların eğitim ve gelişim giderlerinin karşılanması durumunda, boşanmanın taraflardan birinde yoksulluk yaratması durumunda nafaka uygulaması yapılabilmektedir.

Ancak bu konu ile ilgili boşanmada erkek nafaka vermek zorunda mı konusu bazı açılardan tartışmalar yaratabilmektedir. Nafakanın alacaklısının kadın ya da erkek olarak tanımlanmaması erkeklerin nafaka zorunluluğunu teorik olarak sorgulanabilir hale getirmektedir. Benzer şekilde yoksulluk durumu meydana gelmiyor ise yine nafaka ödemesi olmayabilir.

Erkek hangi hallerde nafaka ödemez konusunun açılımı erkeğin düzenli ve sabit geliri yok ise nafaka ödemesi olmayabilmektedir.

Boşanmada Hangi Hallerde Nafaka Ödenir?

Temel olarak nafaka ödemesi, evlilik halinin bitmesi ile taraflardan birinin yoksulluk, maddi zorluk ve geçim sıkıntısı çekmesi ile beraber çocuk/çocukların bakım giderlerinin karşılaması ile ilgili bir uygulamadır. Bu durumda kadın ve erkek eşit gelire sahip ise nafaka ödemesi yapılmayabilir. Boşanmada hangi hallerde nafaka ödenir konusu bu durumda biraz daha netleşmektedir.

Erkek hangi hallerde nafaka ödemez denildiğinde kadının geliri erkekten yüksek ise, kendi mal varlığından elde ettiği geliri var ise, evliliğin sonlanmasından kadın sorumlu ise, emekli maaşı var ise, yeni bir evlilik yaptıysa ve erkeğin de düzenli geliri yok ise erkeğin nafaka ödeme zorunluluğu olmayabilmektedir.

Boşanmada Hangi Hallerde Nafaka Ödenir?

Temel olarak nafaka ödemesi, evlilik halinin bitmesi ile taraflardan birinin yoksulluk, maddi zorluk ve geçim sıkıntısı çekmesi ile beraber çocuk/çocukların bakım giderlerinin karşılaması ile ilgili bir uygulamadır. Bu durumda kadın ve erkek eşit gelire sahip ise nafaka ödemesi yapılmayabilir.

Boşanmada Erkek Nafaka Vermek Zorunda Mı?

Erkeğin düzenli ve sabit geliri yok ise nafaka ödemesi olmayabilmektedir.

Yine Kadının kusurlu davranışları ; Kadının, boşanmaya sebep olan kusurlu davranışları varsa, erkek nafaka ödeme yükümlülüğünden muaf tutulabilir.

Kadının çalışma gücü ; Kadının çalışma gücüne sahip olması ve iş bulabilmesi durumunda, erkek nafaka ödeme yükümlülüğünden muaf tutulabilir.

Kadına Nafaka Hangi Hallerde Verilmez?

Söz konusu bu durumlar; kadının boşanma sonrasında maddi zorluk çekmeme hali, zorluk yaşamayacak kadar aylık gelir sahibi ise, kadının emekli maaş ya da kira geliri var ise, kadının yeni bir evlilik yapması ya da benzer bir yaşam yaşaması halinde ve de boşandığı erkeğin düzenli bir işi ya da geliri olmaması durumunda kadına nafaka bağlanmaması durumu söz konusu olabilmektedir.

Nafaka Ödenmezse Nereye Nasıl Başvurulur?

Günümüzde boşanma aşamasında olan ya da boşanan çiftlerin en çok merak ettiği konu nafakanın ödenmemesi nedeniyle mağdur olanların ne yapması gerektiğidir. Bu çok merak edilen konu için açıklık getirmek gerekirse nafaka borçlusu, nafaka alacaklısına karşı olan yükümlülüğünü yerine getirmelidir.

Nafaka, mahkeme kararıyla verilen yasal bir yükümlülük olduğundan ödenmediği takdirde elbette yaptırımı vardır. Nitekim nafaka boşanan eşin ya da tarafların müşterek çocuklarının mağdur olmasını önlemek amacıyla bağlanan aylıktır. Nafaka borçlusu olan kişi, nafaka alacaklısına karşı yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Yerine getirmediği vakit hakkında açılan icra takibi ve devamında icra cezada şikayet başvurusuyla karşılaşma ihtimali bulunmaktadır.

Tedbir Nafakasının Ödenmemesi Halinde:

Dava sürecinde ödenmesi gereken tedbir nafakası ödenmediği takdirde, onaylı duruşma zaptı ile icra dairesine başvurarak icra takibi başlatılabilir. Ödeme halen gerçekleşmediyse şikayet talebiyle icra ceza mahkemesine başvurabilir. Nafaka alacaklısı, borçlunun nafaka yükümlülüğünü yerine getirmediğinden bahisle üç aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılmasına karar verilmesini talep edecektir.

İştirak ya da Yoksulluk Nafakasının Ödenmemesi Halinde:

Eğer iştirak ya da yoksulluk nafakası borcu ödenmezse onaylı ilamla birlikte ilamlı icra takibi başlatılabilir. İcra takibiyle birlikte ödeme hala yapılmamışsa aynı hükümler burada da geçerlidir. İcra ceza mahkemesine üç aylık tazyik hapsi istemli nafaka borçlusu şikayet edilebilir.

Nafaka alacağının icra takibi ile tahsil edilebilmesi için genel olarak şartlar:

  • Nafakanın ödenmesine ilişkin yerel mahkemenin bir kararı olması ve bu karar dayanarak icra takibi başlatılması,
  • Nafaka borcuna ilişkin verilen kararda nafaka borcunun maddi hukuk bakımından devam ediyor olması,
  • Nafakaya ilişkin açılan icra takibinin nafaka borçlusuna ödeme emrinin tebliğ edilmiş olması,
  • Tebliğden itibaren yasal süresinin geçmesi ile icra takibinin kesinleşmiş olması gerekmektedir.

Geçmişe Dönük Birikmiş Nafaka Borcu Nasıl Tahsil Edilir? 

Birikmiş nafaka alacağı yani geçmişe dönük nafaka alacağı için de icra takibi başlatılabilir. Birikmiş nafaka olarak geçmişe dönük son 10 yıllık nafaka alacağını talep edebilir. Geçmişe dönük olarak nafaka isteyebilmek için nafaka alacaklısı olmak gerekmektedir. Yoksulluk nafakasını eski eş talep edebilirken iştirak nafakasını talep edecek olan çocuk ise on sekiz yaşını tamamlamalıdır. On sekiz yaşını tamamlamayan bireylerin birikmiş iştirak nafakası alacağı tahsilini çocuğun velayet hakkına sahip olan kişi tarafından edilmelidir. Ancak birikmiş nafaka alacağı için icra ceza mahkemesinde şikayet yoluna başvurulamaz. Çünkü birikmiş nafaka alacağı “adi alacak” durumundadır. Birikmiş nafaka alacağı ile nafaka borçlusu aleyhine icra takibi başlatılabilir, nafaka borçlusunun borcundan ötürü maaşına haciz dahi konulabilir.

Aylık nafaka alacağı kamu alacağı gibi öncelikli nafaka sınıfındandır. Diyelim ki nafaka borçlusunun malına önceden biri tarafından haciz konulmuş ise nafaka alacaklısının borcu nedeniyle mala birinci sıradan iştirak edecektir. Bu durum yalnızca aylık nafaka alacağı için geçerli olup birikmiş nafaka alacağı için geçerli değildir.

Mahkeme kararı ile nafaka ödeme yükümlülüğüne tabi tutulan taraf, nafaka borcunu yerine getirmediği takdirde ilamlı icra yoluyla takip başlatılabilir. İcra dairesi aracılığıyla nafaka borcunu 7 gün içinde ödemesi için icra takibi başlatılabilir. Nafaka alacağı birinci sırada yer almaktadır. Bu da demek oluyor ki başka bir alacaklı tarafından malına haciz konulsa bile nafaka alacaklısı haciz koyduğu takdirde birinci sıradan iştirak edecektir.

Diğer bir önemli husus; borçlunun emekli maaşına haciz konulabilmesi için muvafakatına ihtiyaç duyulsa da nafaka alacağı için borçlunun onayı gerekmeksizin emekli maaşına haciz konulabilir.

Nafaka Alacağında Zamanaşımı

Nafakaya ilişkin hükmün kesinleşmesinden itibaren zamanaşımı işlemeye başlayacaktır. Birikmiş nafaka borcunda zaman aşımı, on yıllıktır. On yıllık zamanaşımına uğranılan nafaka borcuna ilişkin icra takibi başlatılamaz

Nafaka Alacağının Emekli Maaşından Kesilmesi

Emekli maaşının haczine dair yasada nafaka alacağı hariç tutularak haczedilemeyeceği belirtilmiştir. Birikmiş nafaka borcu ödenmemiş ise nafaka alacağına karşılık emekli maaşına haciz konulması da mümkündür. Birikmiş nafaka borcuna karşılı her ay emekli maaşının dörtte biri haczedilebilecektir.

Nafaka Ödememe Suçu Nedir?

Nafaka ödemeyen hapis cezası alır mı? Nafaka borçlusuna karşı başlatılan icra takibinde nafaka borçlusu borcunu yerine getirmezse borçlu hakkında şikayet yoluna başvurularak dava açılabilir. Alacaklı tarafından açılacak olan ceza davası icra ceza mahkemesinde açılacaktır. Nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen borçlu hakkında mahkeme üç aylık tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmasına karar verebilir.

Türk Medeni Kanunu’nun 344. Maddesinde de belirtildiği üzere;

“Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir. Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.”

Nafaka Ödememe Suçu ve Ceza Davası Açma Şartları

Tebligatın borçlu vekiline değil, borçlunun kendisine yapılması gerekmektedir. Cezanın şahsiliği ilkesi gereği borçlunun kendisine tebliğ edilmesi gerekmekte, tebligat yalnızca borçlu vekiline yapılmış ise cezai sorumluluk olarak sonuç doğurmayacaktır.

Nafaka borçlusu aleyhine açılan icra takibinin kesinleşmesi gerekmektedir. İcra dosyasına ait ödeme emri kesinleşmeden icra ceza yolu ile yapılan şikayetlere onay verilmemektedir.

İcra takibindeki ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesinden itibaren bir aylık süre geçmeden şikayet yoluna başvurulmamaktadır. Bir aylık süreç tamamlanmadan yapılan şikayet, mahkeme tarafından reddedilecektir.

İcra takibine konu olan nafaka borcunda şikayet en fazla üç aylık nafaka borcu için mümkündür. Aylık nafakanın ödeme tarihinden üç aylık sürecin geçmesi halinde şikayet etme hakkı düşecektir.

Nafaka borçlusunun nafaka borcunu ödememesi nedeniyle dava açacak olan kişi, şikayetini icra ceza mahkemesine yapacaktır. Görevli mahkeme, icra ceza mahkemesidir.

Yer bakımından yetkili mahkeme ise icra takibinin yapıldığı yerdeki icra ceza mahkemesidir. Nafaka alacaklısı, icra takibini başlattığı yerde icra takibi başlatacaktır.

Nafaka alacaklısı, yetkili ve görevli mahkemeye sözlü ya da yazılı başvurarak sahsi dava dilekçesi ile dava açacaktır. Cumhuriyet savcısına başvurarak ya da iddianame ile kamu davası açma şeklinde nafaka ödememe şikayeti yapılamaz.

Ceza davasında cezanın ortadan kaldırılmasını gerektirecek nedenlerin bulunmaması, nafakanın azaltılması veya kaldırılması nedeniyle dava açılmaması gerekmektedir. Bu durum borçlu açısından suistimal edilebileceğinden borçlunun her açtığı nafakanın azaltılması veya nafaka kaldırılması davası icra ceza mahkemesinde bekletici mesele yapılmayabilir. Ancak hakim, borçlunun açmış olduğu nafakanın azaltımı ya da kaldırılması davasında haklı neden buluyor ise ceza davasının ertelenmesine neden olabilecektir.

Nafaka Ödememe Suçu Ne Zaman Oluşur?

Ancak nafaka borçlusuna karşı icra ceza mahkemesine başvurulmadan önce ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir aylık sürenin geçmesi beklenmelidir. Neticede aylık nafakanın ödenmemesi söz konusu olabilmesi için en az bir aylık süre beklenmelidir. Söz konusu bu süre beklenmez ise yapmış olunan şikayet reddedilecektir.

Nafaka ödememe suçu, geriye dönük üç aylık nafakanın ödenmemesi durumunda yapılacak olan başvurudur. Aylık nafakanın ödeme tarihinin üzerinden üç ay geçmesi halinde nafaka ödememe suçu ile şikayet yoluna gidilemez. Ödeme tarihinden itibaren üç ay içerisinde şikayet edilmelidir.

Nafaka Ödememe Cezası Nedir?

İcra ceza mahkemesinde yargılanan nafaka borçlusu, nafaka alacaklısına ödemesi gereken nafaka borcunu ödemediği anlaşıldığında mahkeme tarafından üç aylık tazyik hapsi cezasına çarptırılır.

Tazyik hapsi, disiplin hapsinde olduğu gibi seçenek yaptırımlara çevrilmeyen, ön ödeme uygulanmayan, şartla salıverme hükmü uygulanmayan, ertelenmeyen bir hapis cezasıdır. Tazyik hapis cezası ertelenmez ve paraya çevrilemez bir hapis cezasıdır. Bunun yanında tazyik hapis cezası, adli sicil (sabıka) kaydına da geçmemektedir.

Nafaka Ödememe Cezası Nasıl Düşer?

Nafaka borçlusu yargılama sırasında nafaka borcu ödemesini yaptığı takdirde açılan dava düşecektir. Borçlu, nafaka borcunu ödediğine dair dekont ya da tahsilat makbuzunu hakkında verilen ceza kararına itiraz dilekçesinin ekinde ileri sürülebilir. Suça konu edilen nafaka borcu ödendiği anlaşıldığı vakit, borçlu aleyhine verilen ceza düşecektir.

Ancak yargılama sonrasında hapis cezasına hükmedilen borçlu, borcunu ödediği takdirde tahliye olacaktır. Nafaka borçlusu hakkında tazyik hapsine hükmedilmesi kararı verilmiş ve hapsin tatbiki başladıktan sonra nafaka borcu yerine getirildiği takdirde tahliye edilir.

Tazyik hapsi ile cezalandırılan borçlunun üç aylık tazyik hapsi cezasını tamamlaması durumunda nafaka borcu silinmeyecektir. Nafaka alacaklısının birikmiş nafaka borcu olarak icra dosyasında borcu devam edecektir.

Nafaka Ödememe Cezası Zamanaşımı

Borçlu hakkında verilen cezanın zamanaşımı süresi İcra İflas Kanunu’nun 354. Maddesinin ikinci fıkrasında belirtmiştir. Söz konusu kararın kesinleşmesinden itibaren iki yıllık ceza zamanaşımı işlemeye başlayacaktır.

Ödenmiş ise Nasıl İspat Edilecektir?

Nafaka ödenmiş ancak ispat edilemediğinden ödenen nafakanın yeniden ödenmesi gibi bir durum ile karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle nafaka ödeyecek olan kişinin nafaka öderken ileride bir sorun ile karşılaşacağı vakit nasıl ispatlayacağını bilerek ödemesi gerekmektedir. Öncelikle elden ödenen nafakasının ispat edilmesi çok zordur. Bu nedenle kişinin nafaka ödemesini bir banka aracılığıyla yapması gerekmektedir. Nafaka alacaklısının kanıtlanamayacak olan nafaka ödemesini yeniden talep edebilecektir. Bu hallerde, belgelerle kanıtlanması gerekmektedir. En kesin ve kanıtlanabilecek belge, banka dekontlarıdır. Bu nedenle nafaka yükümlüsü, ileride bir sorunla karşılaşmamak adına ödeyeceği nafakanın ayını belli ederek nafaka alacaklısının banka hesabına göndermesi gerekmektedir.

Nafaka Ödememe Suçu Dilekçe Örneği

İSTANBUL ( ). İCRA CEZA MAHKEMESİNE

MÜŞTEKİ : Ad Soyad (TC Kimlik No)

Adres

VEKİLİ : Av. Ad Soyad

Adres

SANIK : Ad Soyad

Adres

SUÇ : Nafaka yükümlülüğünün ihlali

SUÇ TARİHİ : …/…/… – …/…/… – …/…/…

KONU : Nafaka borcunun ödenmesine ilişkin karara uymaması nedeniyle sanığın cezalandırılması talepli şikayet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :

1-) İstanbul ( ). Aile Mahkemesinin …/… Esas, …/… Karar sayılı kararında, tarafların boşanmalarına karar verilerek müşteki müvekkil lehine 1.000,00 TL yoksulluk nafakasının davalı tarafça ödenmesine karar verilmiştir. Ancak sanık, müvekkilin son üç aylık nafakası olan mart, nisan, mayıs nafakalarını ödememektedir.

2-) İstanbul ( ). İcra Müdürlüğünün …/… icra takip dosyası ile sanık aleyhine icra takibi başlatılmıştır. Söz konusu takibe ilişkin ödeme emri …/…/… tarihinde bizzat sanığa tebliğ edilmiştir. İcra takibine ilişkin tebligat üzerinden bir ay geçmiştir. Ancak davalı 2024 Mart, 2024 Nisan ve 2024 Mayıs ayına ait nafaka borcu ödemesini yerine getirmemiştir.

3-) Tüm bu nedenlerle sanık/borçlu, İİK 344. Maddesinde belirtilen suçu ihlal etmiş olduğundan sanığın cezalandırılmasını vekaleten talep ederiz.

HUKUKSAL SEBEPLER : İİK ve ilgili her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : İstanbul ( ). Aile Mahkemesi …/… Esas Sayılı dosyası, İstanbul ( ). İcra Mahkemesi …/… Esas Sayılı dosyası, banka kayıtları, dekont ve ikamesi her türlü olan yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle; sanığın nafaka ödemesine ilişkin karara uymaması nedeniyle ilgili hükmü ihlali ile cezalandırılmasına ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin sanığa yükletilmesine vekaleten talep ederiz.

Müşteki Vekili – Av. Ad Soyadı ( imza )

Nafaka Cezasına İtiraz Dilekçesi

İSTANBUL ( ). İCRA CEZA MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere

ANKARA ( ). İCRA CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO : …/… Esas

İTİRAZ EDEN SANIK : Ad Soyad

MÜDAFİİ : Av. Ad Soyad

MÜŞTEKİ : Ad Soyad

VEKİLİ : Av. Ad Soyad

KONU : Nafaka hükümlerine uymama suçu nedeniyle verilen karara ilişkin itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

Müşteki tarafından İstanbul ( ). İcra Ceza Mahkemesinin …/… Esas sayılı dosyası üzerinden müvekkil şikayet edilmiş ve ilgili dosya üzerinden sanık aleyhine üç aylık tazyik hapsine karar verilmiştir. Ancak ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar hukuka ve usule aykırıdır. Şöyle ki;

Müşteki tarafından ödenmediği iddia edilen nafaka, müvekkil tarafından şikayete konu edildiği tarihte ödenmiştir. Mahkemeye müvekkilin üç ayrı nafakayı üç ayrı tarihte ödediğine ilişkin dekontlar da sunulmuş, söz konusu dekontlar dosya içerisindedir. Bunun yanı sıra müşteki tarafından şikayete konu edilen ve sanık aleyhine icra takibi başlatılması üzerine sanık borçluya tebligat tarihi dikkate alınmadan icra ceza mahkemesine şikayet edilmiştir.

Müşteki, icra cezaya konu olan icra takibindeki ödeme emrinin müvekkile tebliğ edilmesinden itibaren on gün içerisinde şikayet etmiştir. Bir aylık olan süre beklenilmeden şikayet edildiğinden müvekkil aleyhine verilen üç aylık tazyik hapsi kararına itiraz ediyoruz.

HUKUKİ DELİLLER : İstanbul ( ). İcra Müdürlüğü …/… Takip dosyası, dekont ve ilgili her türlü yasal deliller.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen tüm bu nedenlerle sanık müvekkil aleyhine verilen üç aylık tazyik hapsi kararının usule ve hukuka aykırı olması nedeniyle kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Sanık Müdafii – Av. Ad Soyad ( imza )

Sık Sorulan Sorular

Nafaka kaç ay ödenmezse hapis cezası olur?

Nafakanın ödenmemesine ilişkin hapis cezası talepli şikayet, şikayet tarihinden geriye dönük olarak üç aylık nafakaya tabidir. Üç ay boyunca ödenmez ise hapis cezası çıkacağı anlamına gelmemektedir. Ancak hapis cezası için yalnızca şikayetten geriye son üç aylık istenebilecektir.

Nafaka kaç ay (Kaç gün) ödenmezse dava açılır?

Nafakanın ödenmemesine ilişkin dava açılması için nafaka borçlusunun belli sürede nafaka ödememe şartı bulunmamaktadır. Nafaka borçlusu nafaka borcunu ödemediği her halukarda dava açılabilir. Ancak nafaka alacaklısının icra takibini başlatmayıp ve ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir ay dolmadıkça dava açılamayacaktır.

Ne kadar nafaka ödenmezse icralık olur?

Mahkeme tarafından nafakaya ilişkin hükmün kurulmasından sonra nafaka borçlusu borcunu yerine getirmelidir. Nafakaya ilişkin bir ödemeyi aksatması dahi nafaka borçlusu aleyhine icra takibi başlatılması için yeterli olacaktır.

Ödenmezse ne olur?

Öncelikle nafaka borçlusu aleyhine icra takibi başlatılacaktır. İcra takibi başlatılmasından sonra borçlu nafakayı halen ödemez ise hakkında hapis cezası istemiyle şikayet yoluna gidilecektir. Nafakanın ödenmemesi halinde borçlu hakkında üç aylık tazyik hapsi kararı verilecektir.

Nereye şikayet edilir?

Nafaka borcunu alamayan kişi, öncelikle nafaka borçlusu aleyhine icra takibi başlatmalıdır. İcra takibine rağmen nafaka ödemesi gerçekleşmez ise hapis cezası istemiyle icra ceza mahkemesinde şikayet yoluna gidilebilir. Şikayet yoluna gidilebilmesi için ise ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir ay geçmelidir.

Nafaka gününde ödenmezse ne olur?

Nafaka borcu, her ay belli günlerde ödenmesi gereken aylıktır. Nafaka borcu gününde ödenmez ise nafaka borcunu ödemediğine dair borçlu hakkında icra takibi başlatılabilir. Borçlu icra takibinden sonra nafakasını ödese dahi icra dosyasına ait masraf ve harçları da ödemek zorunda kalacaktır.

1 ay ödenmezse ne olur?

1 aylık nafaka borcu ödenmez ise nafaka borcuna ilişkin hapis cezası istemiyle icra ceza şikayet mahkemesinde nafaka ödeme yükümlülüğünün ihlalinden dava açılabilir. Hapis cezası isteminde bulunulması için nafakaya ilişkin icra takibi başlatılmış ve ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 ay geçmiş olmalıdır.


Boşanma hukuku ile ilgili diğer makalelerimize Aile Hukuku konu başlığından ulaşabilirsiniz.

 

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınız için 0533 373 10 10 nolu danışma hattımızı arayabilir veya İletişim Formu 'ndan bize yazabilirsiniz.