Anlaşmalı Boşanmada Velayet

Velayet, boşanmada önemli bir konudur. Mahkeme çocuğun menfaatini üstün tutarak karar vermektedir. Anlaşmalı boşanmada da ebeveynler çocuğun velayeti konusunda uzlaşmalı, protokolde mutabakata vardığı şekilde düzenlemelidir. Hakim, tarafların uzlaştığı şekilde kararı verecektir.

Ancak önemli olan durumlardan birisi ise anlaşmalı boşanma sona erdikten sonra velayeti kendisinde olmayan ebeveyn, çocuğun veya çocuklarının velayetini almak için her daim velayetin değiştirilmesi durumunda dava açabilecektir. Aile hukuku çocukların menfaatini öncelikli olarak değerlendirmiş olduğundan velayet konusunu kamu düzeninden saymıştır. Çocuğun bakım ve gözetimi ihmal ediliyor, çocuğun sağlığı ve kişisel gelişimi tehlike altına girmişse velayetin değiştirilmesine uygun dava açabilecektir.

Boşanmadan sonra çocuğun yaşam koşulları değişmiş ve velayetin değiştirilmesinde haklı sebepler öne sürülüyorsa velayet adına anne ya da babanın dosya açmasında bir engel bulunmamaktadır. Çocuğun idrak yaşında olması ve mahkemeden etkilenmeyecek iradede olması halinde velayeti alan ebeveynden çocuğu getirmesi kararı verebilir. Böylelikle çocuğu mahkemede dinleyerek velayete bağlı karar verebilir.

Anlaşmalı Boşanmada Velayet (Kız-Erkek Çocuğu) Babaya Verilebilir Mi?

Anne ve baba, müşterek çocuk ya da çocuklarının velayet hakkı konusunda uzlaşmaya varmış ise protokolde anlaştıkları şekilde düzenleme yapacaklardır. Duruşmada hakim tarafların velayet konusunda gerçekleştirdiği uzlaşmada, olağan dışı bir durum olması halinde duruşmada taraflara velayet konusunda taraflara soru sorarak konunun detayını soracaktır. Velayet kamu düzeninden ileri gelmektedir, hakim çocuğun menfaatine aykırı bir durum olması halinde protokol maddesi üzerinden değişikliğe gidebilecektir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Babanın Çocuğu Görme Hakkı Ne Kadardır?

Taraflar velayet konusunda uzlaşmış olup çocuğun velayet hakkının anneye verilmesi konusunda anlaşmış ise protokolde baba ile çocuk arasında kişisel ilişki gün ve saatleri de belirtilecektir. Tarafların iş durumu, yaşantısı, çocuğun yaşı, okula gidiyor ise okula gidilen günler hesaba alınarak kişisel ilişki gün ve saatler takdirinde bulunulabilecektir. Protokolde belirtilmemiş ise mahkeme tarafından gün ve saatler konusunda bir düzenlemede bulunulacaktır. Çocuğun yaşına ve okul durumuna göre hafta sonları, yaşı büyük ise yatılı olma kaydıyla gün belirlenecektir. Hafta sonu haricinde resmi ve dini bayramlarda da gün belirlenecektir.

Hamile iken Anlaşmalı Boşanma ve Doğacak Çocuk Velayeti Nasıl Olur?

Velayet konusunda çocuğun menfaati ve üstün yararı gözetilecektir. Yeni doğmuş bir bebeğin emzirme dönemi ve süt dönemi bulunmaktadır. Anne bakımına muhtaç bir yaştadır, bu nedenle olağan dışı bir neden olmadıkça velayet anneye verilmektedir. Tarafların uzlaşması halinde yeni doğan bebeğin velayet hakkı anneye verilecektir. Aksi durumda hakim neden babaya verildiğine dair durumun detayını duruşmada sorgulayacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Velayet Olabilir Mi?

Anlaşmalı boşanmanın en önemli şartı, tarafların her ikisinin boşanma konusunun yanında müşterek çocukları var ise velayet, mal paylaşımı, tazminat ve nafaka konusunda anlaşmalarıdır. Bu nedenle eşler, çocuğun velayeti konusunda protokolde de mutabakata vardığı şekilde düzenlemelidir.

2 Yaşındaki Çocuk Anlaşmalı Boşanma ile Babaya Verilebilir Mi?

Yargıtayın yerleşmiş içtihatlarında, 2 yaşındaki çocuk anne bakımına muhtaç bir yaştadır. Ancak olağan dışı durumlarda velayet babaya verilmektedir. Annenin fiziksel veya ruhsal olarak çocuğa bakamayacak durumda olması, işinin yoğunluğu nedeniyle ilgilenemeyecek olması gibi nedenlerle velayetin babaya verilmesi konusunda anlaşabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrasında Velayetin Değiştirilmesi Davası Açılabilir Mi?

Velayet, önemli bir husustur. Mahkemeler çocuğun her daim üstün yararını gözetmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar velayet konusunda uzlaşmış olsalar dahi dava sonrasında gelişen olay ve durumlara göre velayetin değiştirilmesi davasını her daim açabilecektir. Velayet davası kamu düzeninden ileri gelmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasına Gidilmezse Tekrar Ne Zaman Dava Açılır?

Duruşmaya gidilmediği vakit, dava hakkında hakim dosyanın işlemden kaldırılması yönünde karar verecektir. Eğer taraflar gitmemiş ise 3 ay içerisinde dosyanın yeniden işleme konulması ve duruşma günü verilmesi için başvuruda bulunmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Bipolar Anne Çocuğun Velayetini Alabilir Mi?

Bipolar rahatsızlık psikolojik bir rahatsızlık olup duygu durum bozukluğudur. Bipolar rahatsızlığı olan annenin velayet hakkını almaya engel bir durum olmaması ve tarafların çocuğun velayetinin annede kalması halinde çocuğun menfaati yararına olacağı kanaatinde ise velayet anneye verilebilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Çocuğu Görme Süresi Nasıl Belirlenir?

Tarafların kendi iş durumuna ve çocuğun yaşına göre kişisel ilişki gün ve saatlerini belirlemesi halinde protokol maddesinde de belirtebilecektir. Taraflar takdiri mahkemenin kararına bırakmış ise mahkeme, çocuğun yaşını da gözeterek yatılı veya yatılı olmaksızın hafta sonları, resmi ve dini bayramlar, yılbaşı, yaz tatili gibi çocuğun reşit olacağı tarihe kadar kişisel ilişki gün ve saat konusunda takdirde bulunacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet Konusunda Hakim Çocuğu Dinler Mi?

Anlaşmalı boşanma duruşmalarına yalnızca tarafların kendisi gidebilecektir. Çekişmeli boşanmada olduğu gibi mahkeme, velayet konusunda çocuğun görüşünü almamaktadır. Taraflar çocuğun menfaatine göre velayet kararında hangi tarafta kalmasını istiyor ise protokole göre karar verecektir.

Anlaşmalı Boşanmada 18 Yaşını Geçen (Reşit) Çocuğun Velayetini Kim Alır?

Velayet hakkı, çocuğun 18 yaşına kadar devam etmektedir. Çocuğun 18 yaşını geçmesi halinde reşit olacağından ebeveynin velayet hakkı da ortadan kalkacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Velayet Evlilik Şartına Bağlanabilir Mi?

Bu soru çok fazla sorulmaktadır. Çocuğun velayet hakkını ancak başkasıyla evlenmemesi halinde olması ve protokol maddesinde de ayrıca belirtilmesi gerektiği düzenlenmektedir. Kişilerin boşanma sonrasında başka birisiyle hayat kurma hakkı ve özgürlüğü bulunmaktadır. Bu nedenle velayet hakkının ancak bu şarta bağlanması, kişinin özgürlüğünü sınırlayacaktır. Böyle bir şarta bağlanamaz, bağlanılması halinde hakim tarafından madde reddedilecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Çocukların Biri Anneye Biri Babaya Verilebilir Mi?

Yargıtayın yerleşmiş içtihatlarında kardeşlerin ayrılmaması ilkesi gözetilmektedir. Bu nedenle mahkeme tarafından kardeşler hakkında verilen velayet kararında yalnızca bir ebeveyne velayet hakkı verilmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünde çocukların menfaatine göre anne ve baba kardeşleri ayırmış ise hakim protokol maddesine göre kararını verebilecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Çocuğa Annenin Soyadı Verilebilir Mi?

Yargıtayın son görüşünü içeren kararlarında boşanma sonrasında annenin çocuğuna hukuki yararının bulunulması halinde soyadını verebileceği yönündedir. Yalnız anne, ancak dava açarak soyadı konusunda bir karar talebinde bulunabilecektir. Anlaşmalı boşanma davasında muhatap yalnızca boşanan kişiler olduğundan çocuk adına da bir karar verilmesi için protokolde düzenleme yapılamaz.

Anneye Muhtaç Çocuk Anlaşmalı Boşanmada Babaya Verilir Mi?

Anne bakımına muhtaç yaşta olan bir çocuğun velayet hakkı anneye verilmelidir, anlaşmalı boşanma protokolüne de velayet hakkının anneye verileceği şekilde düzenleme yapılmalıdır. Ancak anne ve baba, çocuğun menfaati yararına velayet hakkının babada kalması yönünde bir karara varmış ise protokol maddesini bu şekilde düzenleyebilirler.

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınız için 0532 100 78 56 nolu danışma hattımızı arayabilir veya İletişim Formu 'ndan bize yazabilirsiniz.