Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

 

İSTANBUL ( ). AİLE MAHKEMESİNE

 

DAVACI : Ad- Soyad (T.C. Kimlik Numarası)

Adres

DAVALI : Ad- Soyad (T.C. Kimlik Numarası)

Adres

KONU : Anlaşmalı boşanma dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Eşimle …/…/… tarihinde evlendik, bu evliliğimizden …./…/…….. doğumlu ………….. ve …. isimli çocuklarımız olmuştur. (Müşterek çocuk yoksa bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır yazılabilir)

2-) Eşimle ortak aldığımız karar gereğince evliliğimizi devam ettiremeyecek bir duruma girdik, evliliğimizi sonlandırmak istiyoruz.

3-) İmzalamış olduğumuz anlaşmalı boşanma protokolü dosya dilekçesi ekindedir.

TALEP ve SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenler gereği, eşimle imzaladığımız …./…/…….. tarihli anlaşmalı boşanma protokolü gereği BOŞANMAMIZA karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. Davalı eşimden yargılama gideri talebim yoktur. …/…/20….

 

Davacı Eş

Adı Soyadı ( İmza )

 

 

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ANLAŞMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR :

Davacı : Ad- Soyad (T.C. Kimlik Numarası)

Adres

Davalı : Ad- Soyad (T.C. Kimlik Numarası)

Adres

Davacı ile davalı aralarında anlaşmış olup, anlaşma hazırlanarak imzalanmıştır. İş bu anlaşma gereğince; Taraflar karşılıklı olarak boşanma hususunda anlaşmışlardır. Çiftler evlilik öncesi edinilen mallarda her mal sahibi eşyasını almış olup bu konuda herhangi bir uyuşmazlık çıkmayacaktır. Evlilik sonrası eşlerin edindiği mallar konusunda taraflar arasında eşyalar paylaştırılmış olup eşler başka alacağı olmadığını kabul etmektedir. Taraflar mal paylaşımına ilişkin aralarında anlaşmış olup bu konuda ileride birbirlerinden herhangi bir talebi olmayacaktır. Boşanma sebebiyle tarafların birbirinden maddi ve manevi tazminata bağlı bir talepleri olmayıp ileride tarafların tazminata bağlı birbirlerinden bir talepleri olmayacaktır. Tarafların boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden yoksulluk nafakası talebi bulunmamaktadır, ileride birbirlerinden böyle bir talepte bulunmayacaktır.

İş bu protokol …/…/20…. tarihinde taraflarca imzalanmış olup 3 nüsha olarak hazırlanmıştır.

 

Davacı Eş – Adı Soyadı ( İmza )                      Davalı Eş – Adı Soyadı ( İmza )

 

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınız için 0533 373 10 10 nolu danışma hattımızı arayabilir veya İletişim Formu 'ndan bize yazabilirsiniz.