İkamet İzni Başvurusu Reddi Ve Sonuçları

İkamet izni başvurusu reddi; izin alamayacak kişiler tarafından başvuru yapılması nedeniyle olabileceği gibi başvuruda yapılan usuli hatalar nedeniyle de olabilir. İkamet izni için başvuruda bulunan yabancıların red sonucu ile karşılaşmaması için sürecin doğru bir şekilde yürütülmesi gerekir.

Yazımızda ikamet/oturma izni başvurusu reddi nedir, red sebepleri nelerdir, red durumunda ne gibi sonuçlar ortaya çıkar ve hangi yollara başvurulması gerekir sorularını yanıtlayacağız. Başvuruda bulunan yabancılar için önemli sonuçları olması sebebiyle yazımızı dikkatle okumanızı öneririz.

Oturma izni başvurusu red kararı ile sonuçlanan yabancının ülkede ikamet etmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle verilen karara hukuka uygun bir şekilde itiraz etmek oldukça önemlidir. Bu süreçte avukattan destek alınması muhtemel hataları önleyec

İkamet İzni Başvurusu Reddi Nedir?

Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancı kişilerce gerekli usullere göre yapılan başvuruların yetkili makamlarca incelenmesi sonucu başvurunun yasal düzenlemelere uygun olmadığının veya başka bir sebebin tespit edilmesi durumunda red kararı verilmesine ikamet izni başvuru reddi denir.

Ülkemizde ikamet iznine ilişkin düzenlemeler 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda yer alır. Ayrıca kanunun uygulanması hakkında bir yönetmelik düzenlemesi de mevcuttur. İkamet izni ile ilgili bir konuda bu iki mevzuat düzenlemesi birlikte uygulama alanı bulacaktır.

İkamet İzni Başvurusu Reddi Sebepleri

İkamet izni başvurusu reddi çoğunlukla yapılan usuli hatalardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca yapılan ikamet izni başvurusunun türüne göre de red sebeplerinin farklılık göstermesi mümkündür. Temelde oturma izni başvurusu ile ilgili olarak “oturma izni nasıl alınır” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Red sebeplerinden birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Alınacak ikamet izni çeşidine göre gerekli şartların mevcut olmaması
  • Yabancı ile ilgili olarak verilmiş sınır dışı etme kararı bulunması
  • Yabancının ülkeye giriş yasağının bulunması
  • Kamu sağlığı için tehdit olarak değerlendirilecek bir hastalık taşıyor olması
  • Türkiye’ye gelince kalacağı adresin bilgilerini vermemesi
  • Vize ihlali yapmasının ardından ikamet izni başvurusu yapmış olması
  • İkamet izni türlerinden kişiye uygun olmayan türe başvuru yapılması
  • Vize muafiyet süresinin dolmasının ardından ikamet izni başvurusunda bulunması

Yukarıda sayılan nedenler sınırlı sayıda değildir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Dolayısıyla oturma izni başvurusu yapılırken çok dikkatli olmak gerekir. Sürecin hukuki zeminde ilerleyebilmesi adına avukat yardımı almak önemlidir.

İkamet İzni Başvurusu Reddedildiğinde Neler Yapılabilir?

Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancı gerekli bilgi ve belgeleri bir araya getirerek ikamet izni için başvuruda bulunur. Yetkili makamlar tarafından yapılan başvuru incelenir. Kanuni düzenlemelere göre başvuruların incelenmesi tüm belgelerin teslim edilmesinden sonraki 90 gün içinde tamamlanmalıdır.

Yapılan inceleme sonucunda yetkili makam başvuruya ilişkin bir karar verir. Olumlu olması durumunda yabancı hangi tür oturma izni için başvuruda bulunduysa o tür için belirlenen süre içinde Türkiye’de ikamet edebilir.

Yetkili makamın yaptığı inceleme sonucu red kararı vermesi de mümkündür. Yetkili kişiler tarafından verilen başvuru reddi kararı ilgiliye tebliğ edilir. Yabancının bu karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Yabancı red kararının kendine tebliğ edilmesinden sonraki 60 günlük süre içinde İdare Mahkemesine başvurarak ikamet izni başvuru reddi kararı için dava açabilir. Bu davanın hukuki niteliği iptal davasıdır. İkamet izni başvurusu reddi kararının yurtdışı temsilciliklerinden alınması durumunda Ankara İdare Mahkemesinde, valiliklerden alınması durumunda valiliğin yargı çevresi içinde bulunduğu idare mahkemesinde dava açılır.

İkamet izni başvurusu reddi üzerine açılacak bu dava bir idari işlemin iptali davasıdır. Açılan bu dava yabancı lehine sonuçlanırsa idarenin almış olduğu red kararı iptal edilir. Bu dava ile ilgili ayrıntılı bilgi için ‘’idari işlemin iptali davası’’  yazımızı okuyabilirsiniz.

İkamet izni başvurusu reddi üzerine yabancının vize veya vize muafiyetinin sona ermesinin ardından 10 günlük süre içinde ülkeden çıkış yapması gerekir. Yabancının vize veya vize muafiyetinin olmaması durumunda red kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 günlük sürede ülkeyi terk etmesi gerekir.

Yabancının başvuru reddi kararına yapacağı itiraz, ülkeden çıkması gereken 10 günlük sürenin işlemesini durdurmayacaktır. Yabancı belirlenen 10 günlük sürede ülkeyi terk etmezse yabancı hakkında sınır dışı etme kararı verilir. Bu durumda idari para cezası uygulanması da mümkündür. Bu nedenle sürelere uygun hareket etmek oldukça önemlidir.

İkamet İzni Başvurusu Reddi Üzerine Yeniden Başvuru

Red kararı üzerine belirlenen süreler içinde ülkeyi terk eden yabancının daha sonraki bir tarihte ülkeye tekrar giriş yapması mümkündür. Yabancı ikamet izni başvurusu reddi kararının kendisine tebliğinden sonraki 6 ay içinde yeniden bir başvuru yapmak isterse önceki başvurudan farklı bir ikamet izni talebi gerekçesi sunmalıdır.

Red kararının kişiye tebliğinden sonra yeniden başvuru yapmak isteyen yabancı aynı gerekçe ile başvuruyu yapmak isterse red kararının tebliğinden itibaren 6 aylık sürenin dolması gerekmektedir.

Konu ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda ikamet izni başvurusu reddi ile ilgili temel kanuni düzenlemelerden ve uygulamadaki işleyişten bahsettik. Bunun haricinde ikamet izni başvurusu reddi ile ilgili bazı sorular sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu sorulara burada cevapları ile birlikte yer vereceğiz.

İkamet İzni Başvurusu Reddi Nedir?

Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancıların bu amaçları doğrultusunda ilettikleri taleplerinin Türk idari makamları tarafından değerlendirilmesi neticesinde reddedilmesi durumudur. Bu ret, kişinin ikamet izni verilebilecek niteliklere sahip olmamasından ötürü de verilebilir usuli süreçte yapılan eksiklik ve hatadan ötürü de verilebilir.

İkamet İzni Başvurusu Reddi Hagi Sebeplere Dayanabilir?

Usule ilişkin eksiklik ve yanlışlıklardan ötürü kişinin başvurusu reddedilebilir. Bunun yanında; ilgili yabancının aranan nitelikleri taşımaması, hakkında sınır dışı kararının bulunması, ülkeye giriş yasağının olması vs. gibi kişinin kendisiyle ve somut durumla alakalı nedenlerden ötürü de başvuru reddedilebilir. Yahut idarenin kendisi hatalı değerlendirme yapmış olabilir.

İkamet İzni Başvuru Süreci Nasıl İlerler?

Kişi, gerekli bilgi ve belgeleri bir araya getirerek ikamet izni alabilmek için başvurması gereken idari makamlara bu talebini iletir. Bunun üzerine belgelerin teslim edilmesinden itibaren 90 gün içerisinde yabancı kişinin başvuru incelemesi tamamlanır. Bu süreç neticesinde ilgili idari makam başvuruyu kabul veya reddeder.

İkamet İzin Başvurusu Reddi Halinde Ne Yapmalıdır?

Yabancı kişinin ikamet izni başvurusunu ilgili makam reddederse bu reddin kendisine tebliğinden itibaren kişi 30 gün içerisinde ilgili makama itirazda bulunmalıdır. Kişi ayrıca kararın kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde iptal davası açabilir.

İkamet İzni Başvurusu Reddedilen Yabancı Ülkeden Hemen Çıkmalı Mıdır?

Red kararı üzerine açılan idari işlemin iptali davasında yürütmenin durdurulması istenmiş ve idare yürütmenin durdurulması kararı vermişse kişinin ülke dışına çıkması gerekmez. Ancak kişinin vize veya vize muafiyeti yoksa, yürütmenin durdurulması kararı alınmamışsa, red kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde ülkeyi terk etmelidir.

İkamet İzni Başvurusu Reddedilen Yabancı Ülkeden Çıkış Yapmazsa Ne Olur?

Yürütmenin durdurulması veya başkaca haklı bir nedeni bulunmayan yabancı için sınır dışı etme (deport) kararı verilir.

İkamet İzni Başvurusu Reddedilince Tekrar Yapılabilir Mi?

Evet. Fakat belirtmek gerekir ki ret kararının yabancı kişiye tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde tekrar bir başvuru yapılacaksa ikamet izni için farklı bir gerekçeye dayanılmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yazımızda konu ile ilgili olarak oturma izni başvurusu reddi nedir, bu kararın verilme sebepleri nelerdir, verilen red kararının ortadan kalkması için izlenmesi gereken yol nedir, red üzerine yeniden başvuru nasıl yapılır sorularını yanıtlamaya çalıştık.

Ancak yukarıda anlatılanlar oturma izni başvurusu reddi üzerine yapılacak genel işlemlerdir. Red kararı ile karşılaşan her yabancının kendi somut durumu dikkate alınarak ona göre bir itiraz yapılmalıdır. Bu nedenle ikamet izni başvurusu red ile sonuçlanan yabancıların avukat yardımıyla süreci sürdürmesi önem arz eder.

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınız için 0533 373 10 10 nolu danışma hattımızı arayabilir veya İletişim Formu 'ndan bize yazabilirsiniz.