Anlaşmalı Boşanmada Gerekli Evraklar Nelerdir?

Dosya açarken belli başlı hukuki prosedürleri yerine getirmek gerekir. Yapılacak herhangi bir hata dosya sürecini uzatabileceği gibi davanın reddine de sebep olabilmektedir. Dolayısıyla dava açacak çiftlerin dava öncesi evrakları hazırlarken titizlikle davranması gerekir. Anlaşmalı olarak ayrılmak isteyen çiftlerin dava açarken hazırlanması gereken evrak: Öncelikle çiftler boşanmak istediğine ilişkin beyanda bulunduğu bir dilekçe hazırlamalıdır. Boşanma davasını açan davacının dilekçesine karşılık davalı, davayı kabul ettiğini ve protokolü kabul ettiğine ilişkin bir beyanda bulunabilir. Boşanma davasını açarken mutlaka dilekçe hazırlanmalıdır. Hazırlanmış olunan bu dava dilekçesinden iki nüsha hazırlanmalıdır.

Dosyaya ayrıca nüfus cüzdanının fotokopisi de eklenmelidir. Anlaşmalı boşanma davası adına avukat tayin etmişse nüfus cüzdan fotokopisine gerek olmamaktadır. Avukat, dava açarken fotoğraflı vekaletnameyi dava açarken sunacaktır. Dilekçenin eki olarak eşlerin imzalamış oldukları‚ protokolü eklenmelidir. Söz konusu sözleşme titizlikle hazırlanmalı; detaylı bir şekilde düzenlenmelidir. Detaylı bir şekilde düzenlenmediği takdirde hakimin davayı reddetme ihtimali bulunmaktadır.

Dolayısıyla hazırlanacak anlaşmada örneğin müşterek çocuk varsa velayetle şahsi münasebet konusu, nafaka talebi varsa; nafaka miktarı, tazminat ve son olarak da mal paylaşımı konusunda uzlaşılmış olması gerekmektedir. İlgili sözleşme ıslak imzalı olmalı, sahte sözleşme veya sözleşmenin fotokopisi mahkemece kabul edilmemektedir. Gerekli evrakın konulması için 1 adet dava dosyası, dava açılırken 1 adet pul ve dava harçla masrafını ödediğine dair belgelerin de eklenmesi gerekmektedir (anlaşmalı boşanma ücreti ve masrafları araştırılmalıdır). Tüm gerekli belge ve evrakın tamam olması halinde tarafların boşanmalarına mahkemece hükmolunur.

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınız için 0532 100 78 56 nolu danışma hattımızı arayabilir veya İletişim Formu 'ndan bize yazabilirsiniz.