Category: Gayrimenkul Hukuku

Mal Sahibi Hakları

“Kiracı nasıl çıkarılır” sorusu en sık karşılaştığımız sorulardan birisidir. Okuduğunuz makalede bu sorunun cevabını bulacaksınız. Evin tahliyesi için verdiğimiz bilgilerin tamamı “çatılı işyeri kiraları” için de aynen geçerlidir. Kiracı tahliyesi ya da diğer adıyla...

Kiracı Hakları Nelerdir?

Kiracı hakları, geçerli bir kira sözleşmesinin taraflarından biri olan kiracının sahip olduğu haklardır. Kiracı hakları, kira sözleşmesine konu edilen malın türüne göre farklılık gösterir. Kiracı, söz konusu haklar sayesinde belirli taleplerde bulunabilir. Kiracı haklarının...

Devre Mülk ve Devre Tatil Sözleşmeleri

Makâlemizi Sesli Dinleyebilirsiniz Devre mülk ve devre tatil hukuku günümüzde sürekli gelişim göstermektedir. Orta ve dar gelirli vatandaşların malesef tatil yapma imkanı ekonomik olarak kısıtlı hatta zordur. Bu sebeple vatandaşlar devreli yani otel benzeri...

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi Nedir? Kiracı çıkarma uygulamada karşılaşılan önemli bir problemdir. Hem kiracı hem de kiraya veren açısından önem arzeden sonuçlar doğurur. Hukuki prosedürün düzgün işletilmesi de aynı öneme sahiptir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu...