Deport Kararı Nasıl Kaldırılır?


Makâlemizi Sesli Dinleyebilirsiniz


Deport Nedir?

Deport kararı kaldırma ile ilgili sorular uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Deport kararı Türkiye’de bulunan yabancıların sınır dışı edilmeleri ve haklarında Türkiye’ye giriş yasağı konulması anlamına gelir.

Yabancının Türkiye içerisinde vize ihlali yapma, kanuna, ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunma, ulusal güvenlik veya sağlık için tehlikeli olma, çalışma izni olmaksızın çalışma gibi faaliyetleri sürdürmesi sonucunda deport edilmesi söz konusu olur.

Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı olmayan kişiler Türk hukuk düzeni içerisinde yabancı olarak kabul edilir. Yabancılar yine de hukuki olarak farklı statülere sahiptir. Ancak kişinin yabancı kabul edilmesindeki temel unsur vatandaşlığının olup olmamasıdır.

Hakkında deport kararı verilip sınırdışı edilen yabancının bir daha Türkiye’ye giriş yapabilmesi için giriş yasağının kalkması yani deport kararının kaldırılması gerekir. Deport kararının kaldırılması yabancılar için önemli bir durum arzeder. Çünkü deport edilen kişiler eşlerinden çocuklarından ayrı yaşayabilmekte veya gönderildikleri ülkelerde sıkıntılı şartlarla karşılaşabilmektedir.

Deport Edilme (Sınırdışı Edilme) Sebepleri

Deport kararının kaldırılması konusunda en önemli unsur deport kararının hangi gerekçeye dayanılarak verildiğidir. Buna bağlı olarak kişi kısa süreliğine deport edilebileceği gibi ömür boyu yurda girişi de yasaklanabilir. Deport olma nedenleri çok çeşitli olabileceği gibi en çok karşılaşılan nedenler olarak vize süresini aşma veya oturma izni süresini uzatmama hallerini söyleyebiliriz.

En temel neden olarak yabancıların Türkiye içerisinde hukuka aykırı faaliyetlerini söyledik. Buna bağlı olarak uygulamada şu nedenlerle karşılaştığımızı söyleyebiliriz:

 • Yabancının oturma izni olmasına rağmen çalışma izni almaksızın Türkiye’de çalışıyor olması. Yani kaçak çalışan yabancı deport edilmektedir.
 • Türkiye’de bulunmak için aldığı vizenin süresinin dolmuş olmasına rağmen ülkeden çıkış yapmayan yabancı vize ihlali yapmış olur ve sınırdışı edilir. (Vize ihlali olarak adlandırılan bu durumda eğer yabancı vize ihlali cezasını öder ve çıkış giriş yapar ve devamında 10 gün içerisinde oturma iznine başvurursa deport edilmez. 
 • Oturma izni süresi dolmasına rağmen bunu uzatmayan yabancı yakalanarak sınır dışı edilir.
 • Yabancılar bazen Türkiye’de belirli hakları elde etmek için muvazaalı evlilik yaparlar. Bu sahte evlilik tespit edilirse yabancı gene sınır dışı edilir. Ayrıca hakkında V70 tahdit kodu işlenir.
 • Yabancı kişi Türkiye’de fuhuş gibi ahlaka aykırı eylemlerde bulunmuşsa yakalanarak deport edilir.
 • Yabancının suç işlemesi ve hapis cezasına mahkum edilmesi de bir sınır dışı edilme sebebidir. Terör örgütü üyesi veya sempatizanı olan yabancı da bu kapsamda deport edilebilecektir.
 • Türkiye’ye kaçak yollarla veya sahte evraklarla giren kişilerin sınırdışı edildiği de görülmektedir. Hakkında deport kararı olan bir kişi Türkiye’ye her nasılsa yasaklı giriş yapmışsa gene sınır dışı edilir.
 • Yabancının, toplum sağlığını tehlikeye sokacak bulaşıcı bir hastalığa yakalandığı tespit edilirse gene hakkında deport kararı verilebilir.
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilen yabancılar ile bu koruma statüleri sona eren yabancılar için de deport edilmeleri söz konusu olacaktır.

Burada saydığımız nedenler sınırlı değildir. Yabancının başka nedenlere dayalı olarak deport edilmesi de mümkündür. Yurt dışı edilme nedenine bağlı olarak yurda giriş yasağı süresi de belirlenir. Dediğimiz gibi her nedene bağlı olarak farklı süreler vardır.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye giriş yasağı ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre artık kişinin Türkiye’ye girişi 1 ay ile 5 yıl arasında yasaklanabilmekte ve her bir kısıtlama için farklı sonuçlar doğabilmektedir.

Bazı durumlarda sınır dışı edilen kişi için sınır dışı edilme nedenine bağlı olarak yabancı tahdit kodu konur. Bu nedenle yabancı hakkında işlenmiş kodun kaldırılması önem arzeder. Bu sürecin bir avukat yardımı ile sürdürülmesi de aynı önemdedir.

Esasen deport kaldırma işlemlerine girişmeden önce yabancının hakkında ne tür tahdit kodu var bunun kontrolü gerekir. Eğer bilgilendirici değil de sınırlandırıcı tahdit kodu var ise yapılacak işlemler biraz değişmekte ve zorlaşmaktadır. Ülkeye giriş yasağı koyan tahdit kodları ile ilgili ayrıntılı ve geniş bilgiyi tahdit kodu ve kaldırılması yazımızdan okuyabilirsiniz.

Deport Kararını Kim Verir?

Yabancının deport edilmesine Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya ilgili valilik karar verir. Burada kişiye bir yurda giriş yasağı süresi belirlenir ve bu sürenin belirlenmesinde idarenin yetkisi çok geniştir. Ancak buna rağmen gene kanunda öngörülen sınırlar içerisinde bir süre belirlenecektir.

Bahsedildiği gibi idarenin yetkisi geniştir ve bu yetki bazen fevrice kullanılmaktadır. Ancak bu şekilde kullanılan yetkiye karşı ise yargı yolu açıktır.

Deport Kaldırma İşlemleri

Kural olarak hakkında sınır dışı edilme kararı olan kişi, yani deport edilen yabancı, yurda giriş yasağı süresi dolmadan Türkiye’ye giriş yapamaz. Ancak bu durumun bazı istisnaları vardır. Yani her zaman bu sürelerin dolmasını beklemeye gerek yoktur.

Deport kaldırma işlemleri iki türlü olabilir.  İlk olarak yabancı meşruhatlı vize almış olabilir. Bu vize ile hakkında verilen sınır dışı süresi dolmadan ülkeye giriş yapabilir. İkinci olarak da yabancı, hakkında verilen deport kararının iptalini idare mahkemesinden dava yolu ile talep edebilir. Aşağıda bu iki yolu ayrıntıları ile anlatacağız.

Meşruhatlı Vize Alarak Deport Kaldırma

Deport kararına rağmen Türkiye’ye yabancının giriş yapabilmesinin bir yolu meşruhatlı vize alınmış olmasıdır. Hakkında deport kararı uygulanmış bir yabancı, evlilik dolayısıyla, eğitim – araştırma dolayısıyla, çalışma – tedavi dolayısıyla alacağı meşruhatlı vize sayesinde süresi dolmamış olmasına rağmen Türkiye’ye giriş yapabilir. Bu saydığımız vizelerin alınabilmesi için söz konusu sebeplere dayanak teşkil eden evraklar vize başvurusu sırasında belgelenmelidir. Aksi halde başvuru reddedilir.

Meşruhatlı vize davetiyesi başvurusunu uzmanı olmayan kişiler yaptığında genelde ret kararı gelmektedir. Bu işlemleri mutlaka daha önce çalışmış bir avukat ile yürütmeniz sağlıklı olacaktır.

Bazı kişilerin meşruhatlı vize talep etmeleri mümkün olmaz. Burada terör örgütü üyeliği ve devlet aleyhine faaliyet gösterme gibi nedenlerle sınır dışı edilme durumları kastedilmektedir. Bu kişiler meşruhatlı vize talep ederek ülkeye giremez ancak idare mahkemesinde deport kararının iptali talepli bir dava açmaları ve bu davanın başarıya ulaşması sonucunda deport kararı kaldırılır ve Türkiye’ye giriş yapabilirler.

Deport Kararına Karşı Dava Yolu

Deport kararına itiraz, dava yolu ile gerçekleştirilebilir. Deport kararı idarenin aldığı bir karar olması dolayısıyla idari işlem niteliğindedir. İdari işlemlerin iptali için idare mahkemesinde iptal davası açılmalıdır. İdarenin gerçekleştirdiği bütün iş ve işlemler yargı denetimine tabi tutulabilir. İdarenin bu işlemleri yargıya taşınmadığı müddetçe hukuka uygun kabul edilir.

Eğer bir yabancı hakkında deport kararı alınmışsa, kararı alan idare ilgili yabancıya veya bu yabancının yasal temsilcisine kararı gerekçeli olarak tebliğ eder.

Sınır dışı edilme kararı kendisine uygulanmak istenen yabancı bu çerçevede hakkında verilen deport kararının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek idare mahkemesinde iptal davası açabilir. Burada sınırdışı etme kararına itiraz niteliğindeki bu davayı açabilmek için 7 günlük hak düşürücü süre söz konusudur. Deport kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde bu davayı açmalıdır.

Bu kararı tebliğ alan yabancı dava konusunda oldukça hızlı hareket etmelidir. Çünkü dava yoluna gitmek isteyen yabancı avukata gittiğinde avukatın yapacağı ve zaman alan bir çok işlem (il göç idaresi ile yazışma, olaya göre başka yerden toplanacak belgelerin toplanması, gerekli karar araştırması, dilekçe yazımı, dava açılması) mevcuttur.

Genel olarak bu karara karşı idare mahkemesinde açılan iptal davası deport işleminin uygulanmasını durdurur. Yani mahkeme bir karar verene kadar kişi sınır dışı edilemez ve Türkiye’de kalmaya devam edebilir. Bu yabancı için oldukça iyi bir haktır.

Bazı durumlarda sınır dışı edilen kişi için sınır dışı edilme nedenine bağlı olarak kod konur. Örneğin G-87, V-70 kodları gibi. Bu kodların kaldırılması da ancak idare mahkemesinde açılacak davaya bağlıdır. Bu konuyu yukarıda linkini verdiğimiz yazımızda ayrıntılı açıklamıştık.

Sınır Dışı Edilme İşlemleri ve Süreci

Hakkında deport edilme sebepleri gerçekleşen yabancı kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmış olabilir. Resmi bir kurumun durumu farketmesi üzerine kolluk kuvvetlerine durum ihbar edilmiş olabilir. Yahut yabancı kendi isteği ile kolluk kuvvetlerine durumu bildirerek ülkeyi terk etmek istediğini bildirebilir.

Yakalanan yabancı öncelikle hastaneye götürülerek muayene yapılır. Sonrasında İl Göç İdaresinin bu tarz durumlar için belirlediği bir yere götürülür. Burada yabancı kişinin deport edilmesine ilişkin evraklar hazırlanır.

Yabancı bu aşamada da (henüz karar çıkmadan) avukat tutabilir, görüşebilir, sınırdışı kararı çıkmaması için avukatının İl Göç İdaresi ile görüşmesini sağlayabilir veya gerekli evrakları alarak karara itiraz etmesini sağlayabilir.

Belgeleri tamamlanan yabancı geri gönderme merkezine gönderilir. İstanbul’da yabancı kadın Silivri Geri Gönderme Merkezine gönderilirken yabancı erkek Çatalca Geri Gönderme Merkezine götürülür. Geri gönderme merkezine bu şekilde nakledilen yabancı işlemleri bittiğinde ve dava da açmamış ise ülkelerine gönderilmesi sağlanır. Bazı durumlarda ise yabancının istediği başkaca bir ülkeye gönderilebilir.

Terke Davet (Terke Çağrı) Nedir?

Deport edilmeleri için gereken şartlar oluşan yabancı eğer kendisi kolluk kuvvetlerine sınır dışı edilmek üzere başvurursa veya avukat aracılığı ile deport değil de terke davet verilmesine karar verilmesini sağlar ise geri gönderme merkezine götürülmek zorunda kalmayabilir. Bu yabancılar için terke davet isimli hukuki prosedür söz konusu edilir ki bu çok daha iyidir. Hakkında terke davet prosedürü işletilen yabancıya Türkiye’den ayrılması için en az 15 günlük mühlet tanınır. Bu sürenin üst sınırı 30 gündür.

Terke davet için yabancının illa kendi durumunu kolluk birimlerine bildirmiş olması şart değildir. Normal şartlarda vize ihlali tespit edilmiş ve hakkında idarece deport kararı verilmiş kişi de terke davet edilebilir. Bu durum idarenin takdirindedir.

Bununla beraber yabancı kolluk kuvvetlerine kendi rızası ile durumu bildirmişse her zaman terke davet kurumu hükümleri bu yabancı hakkında uygulanacak diye bir kural da yoktur. Burada deport edilme şartları gerçekleşmiş olan yabancının özel durumuna, geçmişine vb. subjektif özelliklerine bakılır.

Deport edilecek kişi için kaçma, saklanma şüphesi, yasaklı giriş çıkış yapmış olmaları,sahte belgelerle iş yapmaya çalışmış olmaları gibi durumlar söz konusu ise terke davet prosedürü işletilmez.

Kimler Sınırdışı Edilemez?

Yabancı sınır dışı edileceği zaman gönderildiği ülkede ölüm – işkence tehlikesi ile karşılaşacaksa bu kişinin deport edilmesi mümkün değildir. Bu konuda gerçekçi emarelerin varlığına bakılır.

Eğer sınır dışı edilecek yabancının gebelik, yaşlılık gibi seyahat engelleri bulunuyorsa bu kişinin gönderilmesi de mümkün değildir.

Kişinin Türkiye’de önemli bir tedavisinin sürüyor olması ve bu tedavinin transfer edileceği ülkede mümkün olmaması veya transfer sürecinin yabancıyı sağlıken kötü etkileyeceği gibi durumlar söz konusu ise gene deport edilme yapılamaz.

Cinsel şiddet, insan ticareti veya önemli derecede fiziksel – psikolojik şiddete maruz kalmış ve tedavileri süren yabancılar da bu kapsamda sınır dışı edilemeyeceklerdir.

Bu kişiler için sınır dışı kararı verilemeyeceği kanunen belirlenmiştir. Ancak sonuçta bu yabancılar da deport edilme şartları üzerlerinde gerçekleşmiş kişilerdir. Bu nedenle sabit bir yerde ikamet ediyor olmaları istenebileceği gibi belirli sürelerde belirli bildirimlerde bulunmaları da kendilerinden istenebilir.

Davanın Açılmasında Zamanaşımı

Deport kararı kaldırma talepli açılan davada zamanaşımı süresi 15 gündür. Kişi sınırdışı edilme kararının kendisine tebliğ veya ibraz edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde iptal davasını açmalıdır.

Terke davet prosedüründe yabancıya ülkeyi terketmesi için en az 15 gün olacak şekilde bir süre tanınır. Yabancının bu süre içinde ülkeyi terketmemesi halinde yakalanarak geri gönderme merkezine transfer edilmesi gibi zorlu hukuki prosedür işletilir.

Kişiye deport kararı ile birlikte işlenen kodların iptali sürenin geçmesi ile gerçekleşmez. Bu kodlar ancak dava açarak kaldırılabilir. Bunun için herhangi bir hak düşürücü zamanaşımı süresi söz konusu değildir.

Deport Kararı Kaldırmada Görevli ve Yetkili Mahkeme

Deport kararının iptaline yönelik olarak açılacak olan iptal davasında görevli mahkeme idare mahkemeleridir. Sınır dışı edilme kararı idari bir işlem olması dolayısıyla hukuka uygunluğunu denetleyecek olan da idare mahkemesidir.

Yetkili mahkeme de idari işlem niteliğinde olan bu kararı veren idarenin bulunduğu yer mahkemesidir. Yani hakkında deport kararı uygulanan yabancı bunun iptali için açacağı davayı işlemi uygulayan idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde açmalıdır.

Yabancı hakkında verilen deport kararının nedenine bağlı olarak kişiye verilen kodun iptali ve kaldırılması için açılacak davada da görev ve yetki kuralı aynıdır. Yani kodu kişinin siciline işleyen idarenin bulunduğu yer idare mahkemesinde dava açılmalıdır.

Deport Kaldırma İşlemlerinde ve Davalarında Avukatın Önemi

Yazımızda deport kararı kaldırma ile ilgili bilinmesi gereken önemli detaylara yer verdik. Yabancıların sınırdışı edilmesine ilişkin hukuki prosedür kanunlarda açıkça belirtilmiştir. Ancak mevzuatı dağınık hükümlere sahiptir. Bir yabancının Türk hukukuna uzaklığının yanında bu hükümlerin uygulanışı her zaman kanunlar çerçevesinde yürümemektedir.

Deport işlemi idari bir işlemdir. Yargısal bir karar değildir. Bu yüzden uygulamada çokça hukuka aykırı durumlar söz konusu olmaktadır. Özellikle sınır dışı edilmemeleri gereken bazı yabancılar gidecekleri ülkede bir takım tehlikelerle karşılaşacak olmalarına rağmen hukuka aykırı olarak sınır dışı edilebilmektedir.

Deport edilen kişinin süreyi doldurmadan Türkiye’ye dönmesi mümkündür. Bunun mümkün olması hukuki prosedürün hızlı ve doğru bir şekilde işletilmesine bağlıdır. Bu nedenle hakkında deport kararı verilen kişinin deneyimli bir avukatın hukuki yardımını talep etmesi kişi için en sağlıklı yol olacaktır.

Biz bu konuda paket olarak çalışma davetiyesindeki çalışılacak kişi veya şirketin bulunması, başvuru, kaldırma işlemi, havaalanında karşılama ve gerekli hukuki işlemlerin yapılması hizmeti vermekteyiz.

Yabancı Tahdit Kodları konusunda detaylı bilgiye ” Yabancı Tahdit Kodları ” isimli yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Oturma İzni konusunda detaylı bilgiye ”Oturum İzni Nasıl Alınır ” isimli yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’ye Giriş Yasağınız Kaldırmak İçin Meşruhatlı Vize Almak Bir Çözüm Olabilir mi?

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’deki deport cezası kalkabilir mi? Deport edilen bir kişi Türkiye’ye gelebilir mi? Bu mümkün müdür?

Çağrı merkezimize gelen telefonlardan ve e-maillerden anlıyoruz ki Türkiye’ye giriş yasağı olan yabancılar ülkelerine döndükten sonra bazen adlarını, bazen soyadlarını değiştirdikten sonra, ülkelerinden veya başka ülkelerden yeni bir pasaport alarak Türkiye’ye tekrar giriş yapmayı denemektedirler.

Bu doğru bir yöntem olmadığı gibi yasal da değildir. Çünkü Türkiye’ye giriş yasağı  pasaportlara değil kişilere verilmektedir. Bu yöntem ile Türkiye’ye giriş yapılmak istenildiğinde pasaport kontrollerinde pasaportların değiştirildiği bazen gözden kaçabiliyor. Nadiren de olsa bu yöntem ile Türkiye’ye yasa dışı giriş yapılabiliyor. Türkiye’ye bu yöntem ile giriş yapan kişiler nasıl olsa Türkiye’ye giriş yaptım artık bir şey olamaz düşüncesiyle birde ikamet iznine başvuru yapıyorlar.

Ancak ikamet izinleri daha kapsamlı araştırıldığı için durum hemen fark ediliyor ve bu kişiler için idari işlem yapılarak ve haklarında daha uzun süreler ile Türkiye’ye giriş yasağı koyularak sınır dışı ediliyorlar.

Oysaki bu tür yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapmaya gerek yoktur. Çünkü giriş yasağı doğru yöntemler ile mahkeme kararı veya meşruhatlı vize ile yasal olarak kaldırılabilir. Bu mümkündür. Türkiye’ye giriş yasağı olan  yabancı uyruklu kişiler, giriş yasağı sürelerinin dolmalarını beklemeden Türkiye’ye yasal olarak gelebilirler.

Ancak yasağınızın cezasını kalkabimesi için önemli olan nokta size Türkiye’ye giriş yasağının ne için verildiğidir. Örneğin, Türkiye’ye giriş yasağı vize ihlalinden kaynaklanan nedenler ile verildiyse bu ceza meşruhatlı vize kolaylıkla kaldırılabilir.

Adli nedenlerden dolayı sınır dışı edilen kişilerin  veya terör örgütleri ile bağlantısı olduğu tespit edilen kişilerin deport cezaları hiçbir şekilde kalkmaz.

Hangi neden ile deport edildiğinizi veya ne kadar süre ile deport edildiğinizi bilmiyorsanız, öğrenmek ve Türkiye’ye yasal olarak geri gelmek için Göç Danışmanlarımızdan ve avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

Unutmayın Türkiye’ye giriş yasağınız doğru yöntemler ile kaldırılabilir.

Vize İhlali Nedeni İle Türkiye’ye Giriş Yasağı Alan Yabancıların Giriş Yasakları Kalkabilir…

Türkiye’de yasal kalış  sürelerini ihlal eden yabancı uyruklu kişiler  cezalı duruma düşer. Türkiye’de 3 aydan daha dazla yasal kalış haklarını ihlal eden yabancılar yurt dışına çıkarken Türkiye’de vize ihlalinde  bulundukları süre ile orantılı, idari para cezalarını ödeyip ödemediklerine bakılmaksızın  Ç kodlarıyla 1 aydan 5 yıla kadar giriş yasağı alırlar. 

​Ç 101 Ç 102 Ç 103 Ç 104 Ç 105 ve N 120 tahdit kodlarıyla Türkiye giriş yasağı alan yabancılar Türkiye’de bulundukları süre içerisinde herhangi bir suça karışmamışlar ise Bulundukları ülkedeki Türkiye temsilciliklerinden meşruhatlı vize alarak giriş yasağı sürelerinin dolması beklemeden  Türkiye’ye gelebilirler. 

Meşruhatlı vize ile Türkiye’ye gelen  yabancı uyruklu kişiler vize amaçlarına uygun ikamet izni alabilirler. Çalışma vizesi ile gelenlerin ise 30 günlük süre içerisinde sigorta girişleri yapılmalıdır.

Bazı giriş yasakları meşruhatlı vize ile kalkarken, bazıları mahkeme kararı idari karar ile  kalkabilir. 

Öte yandan Türkiye’ye giriş yasağı olan yabancılar en çok aşağıdaki soruları sormaktadırlar.

 • Türkiye’ye ne kadar süre ile giriş yasağım var mı?

 • Türkiye’ye giriş yasağım hangi   nedenlerden koyuldu?

 • Türkiye’ye giriş yasağım ne zaman bitiyor?

 • Türkiye’ye giriş yasağım kaldırılabilir mi?

 • Türkiye’ye  giriş yasağım nasıl kaldırılabilir?

 • Türkiye’ye giriş yasağın var. Meşruhatlı vize ile gelebilir miyim? ​

Türkiye’deki giriş yasağınızı kaldırmak için size her zaman destek olmak için size en doğru, en ekonomik ve yasal çözümler sunmamızı istiyorsanız bizimle iletişime geçin.​ 

Av. Serhat ARASAN

Hukuki sorunlarınız için 0533 373 10 10 nolu danışma hattımızı arayabilir veya İletişim Formu 'ndan bize yazabilirsiniz.